Οδηγός Επενδύσεων

Αποταμίευση έναντι Επένδυσης

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν λογαριασμούς αποταμιεύσεων κι εκεί μπορούν να αποταμιεύουν με ασφάλεια τα επιπλέον μετρητά, αντί «να τα φυλάνε κάτω από το στρώμα»!

Μερικοί έχουν και μετοχές ή ομόλογα.

αποταμίευση έναντι επένδυσης

Παρόλα αυτά, ενώ ένας λογαριασμός αποταμιεύσεων στην τράπεζα μπορεί να φαίνεται ασφαλέστερος απ' ό,τι το στρώμα για τα χρήματά σας, μακροπρόθεσμα είναι μια χαμένη πρόταση!

Αν ανοίξετε έναν λογαριασμό αποταμιεύσεων σε μια τράπεζα, θα σας πληρώνουν τους τόκους για τις αποταμιεύσεις σας.

Έτσι πιστεύετε πως οι αποταμιεύσεις σας είναι εγγυημένες, για να αυξηθούν και ότι αυτό σας κάνει να αισθάνεστε πολύ καλά.

Περιμένετε όμως, μέχρι να δείτε τι θα κάνει ο πληθωρισμός στην επένδυσή σας μακροπρόθεσμα!

Η τράπεζα μπορεί να σας πληρώσει ένα επιτόκιο π.χ. 5% το χρόνο για τα χρήματά σας, αν ο πληθωρισμός είναι περίπου στο 7%, η επένδυσή σας χάνει 2% κατ' έτος.

Η αποταμίευση και η επένδυση χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές

Ας αποσαφηνίσουμε πριν απ' όλα, ωστόσο, τι εννοούμε με τους όρους «απόδοση» και «ρίσκο».

Απόδοση είναι το εισόδημα από μια επένδυση ή αποταμίευση.

Ρίσκο είναι η αβεβαιότητα που θα έχετε από μια αναμενόμενη απόδοση και τη διατήρηση του κεφαλαίου.

Το ποσοστό των αποδόσεων και το ρίσκο των αποταμιεύσεων είναι συχνά χαμηλότερα απ' ό,τι οι άλλες μορφές επένδυσης.

Αποταμίευση είναι η απόθεση χρημάτων με ασφάλεια, όπως σε μια τράπεζα ή σε έναν λογαριασμό για βραχυπρόθεσμες ανάγκες, όπως τα τρέχοντα έξοδα ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Συνήθως έχετε χαμηλό, σταθερό ποσοστό απόδοσης και μπορείτε να αποσύρετε τα χρήματά σας εύκολα.

Οι αποταμιεύσεις είναι επίσης κυρίως ρευστό.

Δηλαδή, μπορείτε γρήγορα κι εύκολα να μετατρέψετε την επένδυσή σας σε μετρητά.

Επένδυση είναι η ανάληψη ρίσκου με ένα τμήμα των αποταμιεύσεών σας, όπως η αγορά μετοχών ή ομολόγων με την ελπίδα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων μακροπρόθεσμα.

Αντίθετα με τις τραπεζικές αποταμιεύσεις, οι μετοχές και τα ομόλογα μακροπρόθεσμα αποδίδουν αρκετά για να υπερκεράσουν τον πληθωρισμό, αλλά επίσης η αξία τους βρίσκεται σε ύφεση από καιρού εις καιρόν.

Η απόφαση σχετικά με το ποια επένδυση να επιλέξετε επηρεάζεται από παράγοντες όπως η απόδοση, το ρίσκο και η ρευστότητα.

Οι επενδύσεις μπορεί να παράγουν τρέχον εισόδημα ενώ εξακολουθείτε να έχετε την επένδυση μέσα από την πληρωμή τόκων, μερισμάτων ή πληρωμές ενοικίων.

www.GreekShares.com/gr/

Ο Κατάλληλος Χρόνος

Ο χρόνος είναι ο αληθινά καλύτερος φίλος ενός επενδυτή!

Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας που επηρεάζει το χαρτοφυλάκιό σας είναι πόσο καλά τιθασεύετε τη δύναμη του χρόνου και ο ρυθμός κέρδους που αποκομίζετε στις επενδύσεις σας.

forex 1

Η ομορφιά του χρόνου είναι ότι δεν εξαρτάται από το πόσο έξυπνος είστε ή πόσα χρήματα έχετε!

Ο χρόνος είναι ο μέγας εξισωτής για τους επενδυτές.

Πράγματι, ο χρόνος είναι διαθέσιμος για όλους.

Αν ο χρόνος είναι ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη επιρροή στην απόδοση του χαρτοφυλακίου σας, τότε εύλογο είναι να συνάγει κανείς ότι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατό με ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να ξεκινήσετε να επενδύετε;

Εμείς πιστεύουμε ότι ο κατάλληλος χρόνος είναι τώρα αμέσως!

Αυτό ισχύει αν είστε 20 ετών, 60 ετών ή και κάπου ενδιάμεσα.

Έχετε δύο κύρια πλεονεκτήματα αν ξεκινήσετε νωρίς:

1. Όσο περισσότερο χρόνο έχετε για να επενδύσετε, τόσο πιο επιθετικοί μπορεί να είστε στις επενδυτικές επιλογές, ξέροντας ότι θα έχετε το χρόνο να ξεπεράσετε τις πιθανές βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

2. Ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο επένδυσης σας επιτρέπει να κεφαλαιοποιήσετε βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων μακροπρόθεσμης αξίας των επιλεγμένων σας επενδύσεων.

Ένα από τα μεγαλύτερο προβλήματα των νέων επενδυτών είναι το ποσό που χρειάζεται, για να ξεκινήσετε να επενδύετε.

Συχνά θέλουν να ξεκινήσουν να επενδύουν με λίγα χρήματα, αλλά διαπιστώνουν ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό και τα παρατάνε.

Η αλήθεια είναι ότι, αν θέλετε να επενδύσετε σε μετοχές, συνήθως χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να ξεκινήσετε απ' ό,τι για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή αν επενδύατε με ένα μικρό ποσό, ένα μεγάλο ποσοστό θα πήγαινε σε προμήθειες.

Από την άλλη μεριά μπορείτε απλώς κάθε τόσο να βάζετε λεφτά στην άκρη έως ότου μαζευτούνε αρκετά, ώστε να προβείτε σε μια μεγαλύτερη επένδυση.

Αν όμως θέλετε να επενδύσετε σε μετοχές πιο πολύ παρά σε αμοιβαία κεφάλαια, είναι συνήθως απαραίτητο να έχετε τουλάχιστο 2000 Ευρώ για να ξεκινήσετε.

Αν ωστόσο είστε ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής, τότε αυτό δε θα πρέπει να σας ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί ο λογαριασμός σας θα πρέπει να ανατιμάται με το χρόνο και να καλύπτει τις πιο μεγάλες προμήθειες.

Αντί λοιπόν να αποθαρρυνθείτε και να εγκαταλείψετε τις επενδύσεις, χρησιμοποιήσετε την υπομονή σας, αδράξτε την ευκαιρία!

Και αρχίστε να επενδύετε στο χρηματιστήριο ΤΩΡΑ!

www.GreekShares.com/gr/

Η Θεωρία της Τυχαίας Πορείας

Σύμφωνα με τη θεωρία της τυχαίας πορείας οι κινήσεις των τιμών δε θα ακολουθήσουν κάποιο μοντέλο ή κάποια τάση και οι προηγούμενες κινήσεις των τιμών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να προβλεφθούν οι επόμενες κινήσεις των τιμών.

Μεγάλο τμήμα της θεωρίας για αυτά τα θέματα μπορεί να αποδοθεί στο Γάλλο μαθηματικό Louis Bachelier, η διδακτορική διατριβή του οποίου με τίτλο "Η Θεωρία της Εικασίας" (1900) περιλάμβανε ορισμένες εξαιρετικές απόψεις και σχόλια.

Ο Bachelier κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "Η μαθηματική πρόβλεψη του εικοτολόγου είναι μηδέν" και περιέγραψε αυτή τη συνθήκη ως "παιχνίδι με ίσους όρους".

cash or credit 13

Δυστυχώς, οι απόψεις του ήταν πολύ προχωρημένες για την εποχή του με αποτέλεσμα να περάσουν απαρατήρητες για πάνω από 50 χρόνια, μέχρι που η διατριβή του ανακαλύφθηκε εκ νέου και δημοσιεύτηκε το 1964.

Συνδυάζοντας τη Θεωρία της Τυχαίας Πορείας με την Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μπορούμε να έχουμε τρεις μορφές της Υπόθεσης:

1. Την Ασθενή Μορφή:

Θεωρεί ότι όλες οι προηγούμενες τιμές και πληροφορίες της αγοράς αντικατοπτρίζονται πλήρως στις τιμές των χρεογράφων.

Με άλλα λόγια, η τεχνική ανάλυση είναι περιττή.

2. Τη Μέτρια Μορφή:

Θεωρεί ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό αντικατοπτρίζονται πλήρως στις τιμές των χρεωγράφων.

Με άλλα λόγια, η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι περιττή.

3. Την Ισχυρή Μορφή:

Θεωρεί ότι όλες οι πληροφορίες αντικατοπτρίζονται πλήρως στις τιμές των χρεωγράφων.

Με άλλα λόγια, ακόμα και η εσωτερική πληροφόρηση είναι περιττή.

Το παράδοξο των αποτελεσματικών αγορών είναι ότι, εάν όλοι οι επενδυτές πίστευαν ότι μια αγορά ήταν αποτελεσματική, τότε η αγορά δε θα ήταν αποτελεσματική γιατί κανείς δε θα ανέλυε τα χρεώγραφα!

Στην πράξη, οι αποτελεσματικές αγορές εξαρτώνται από τα μέλη της αγοράς που πιστεύουν ότι η αγορά είναι αναποτελεσματική και διαπραγματεύονται χρεώγραφα σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν την αποδοτικότητα της αγοράς!

Στην πραγματικότητα, οι αγορές δεν είναι ούτε τέλεια αποτελεσματικές ούτε πλήρως αναποτελεσματικές.

Όλες οι αγορές είναι αποτελεσματικές σε κάποιο βαθμό, κάποιες περισσότερο από άλλες.

Η αποτελεσματικότητα της αγοράς δεν είναι άσπρο-μαύρο, αλλά μάλλον κυμαίνεται στην κλίμακα του γκρίζου!

Σε αγορές με σημαντικές αδυναμίες αποτελεσματικότητας, οι επενδυτές που γνωρίζουν περισσότερα μπορούν να προσπαθήσουν να επιβληθούν εκείνων που γνωρίζουν λιγότερα.

Το θέμα της αποτελεσματικής αγοράς επηρεάζει την απόφαση-επιλογή μεταξύ ενεργητικού και παθητικού τρόπου επένδυσης.

Οι ενεργητικοί επενδυτές ισχυρίζονται ότι οι λιγότερο αποτελεσματικές αγορές παρέχουν τη δυνατότητα σε ικανούς διαχειριστές για υπερ-αποδόσεις.

Είναι σημαντικό όμως, να αντιληφθούμε ότι μια πλειοψηφία ενεργητικών διαχειριστών σε μια δεδομένη αγορά θα εμφανίσει μακροπρόθεσμα αποδόσεις μικρότερες του σημείου σύγκρισης, ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα των αγορών.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενεργητική διαχείριση είναι μια μηδενική κατάσταση, όπου ο μόνος τρόπος, για να κερδίσει κάποιος είναι να χάσει κάποιος άλλος λιγότερο τυχερός ενεργητικός διαχειριστής.

Όταν όμως, το κόστος αυξάνεται, ακόμα και οριακά επιτυχημένοι και ενεργητικοί διαχειριστές μπορεί να εμφανίσουν αποδόσεις κάτω του μέτρου σύγκρισης.

www.GreekShares.com/gr/

Οι Προβλέψεις Μου!

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους σχετικά με την επένδυση σε μετοχές είναι ότι, για να είσαι επιτυχημένος, πρέπει να μπορείς να προβλέψεις τις κινήσεις του χρηματιστηρίου.

Γιατί γίνεται αυτή η παραδοχή;

Ορισμένοι δυστυχώς, δεν καταλαβαίνουν ότι οι μετοχές δίνουν μια θετική και σημαντική απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Απόδοση Επένδυσης

Έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι μετοχές ανεβοκατεβαίνουν πάντα μέσα στο ίδιο πεδίο τιμών και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προβλέψουν τις κινήσεις, για να μπορέσουν να πουλήσουν στο υψηλότερο σημείο και να αγοράσουν στο χαμηλότερο σημείο του πεδίου τιμών.

Για άλλους, η επιθυμία της πρόβλεψης είναι γέννημα της ανθρώπινης φύσης, που επιβραβεύει τη σιγουριά...

Λατρεύουμε να ξέρουμε εκ των προτέρων τι πρόκειται να συμβεί!

Συνεπώς, ο αρχάριος επενδυτής θεωρεί συνήθως ότι προκειμένου να επιτύχει πρέπει πρώτα να γίνει ειδικός στην πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων της αγοράς.

Οι έμπειροι επενδυτές όμως, γνωρίζουν ότι αυτό απέχει πάρα πολύ από την αλήθεια.

Προς τα πού λοιπόν θα κινηθεί η αγορά;

Όλοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους προβλέψεις!

Οι προβλέψεις μου, οι προβλέψεις σας και οι προβλέψεις του σκύλου σας...

Όλες έχουν τις ίδιες πιθανότητες να αποδειχθούν αληθινές!

Από την άλλη πλευρά, ένα είναι «γνωστό αλλά και καλά φυλαγμένο μικρό μυστικό»:

Αν γνώριζα σίγουρα πώς θα κινηθεί η αγορά την επόμενη ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή και έτος ακόμα, δε θα το μοιραζόμουν μαζί σας!

Θα τοποθετούσα ολόκληρη την περιουσία μου σε συμβόλαια δικαιωμάτων και μετά...

Θα ταξίδευα μακριά... Πολύ μακριά, σε μέρη εξωτικά!

Ο καλύτερος τρόπος να κερδίσετε χρήματα στο χρηματιστήριο είναι να αποφύγετε προσεγγίσεις που βασίζονται σε προβλέψεις της αγοράς!

Για ορισμένους, ίσως για τους περισσότερους, αυτό να ακούγεται ως μια παράξενη ή και παράλογη δήλωση.

Και όμως, οποιαδήποτε σοβαρή ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των ειδικών για μια μεγάλη χρονική περίοδο θα αποκαλύψει ένα ρεκόρ επιτευγμάτων που δεν είναι καλύτερο (συνήθως είναι χειρότερο) από μια απλή στρατηγική αγοράς και διατήρησης των μετοχών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία βέβαια ότι, εάν κάποιος μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου, τότε θα είχε πολύ καλύτερες αποδόσεις από κάποιον άλλο που απλώς αγόρασε κάποιες μετοχές και τις κράτησε.

Το μοιραίο πρόβλημα, όμως, είναι ότι κανείς μέχρι τώρα διαχρονικά δεν έχει καταφέρει να βρει τρόπο να πετύχει κάτι τέτοιο!

www.GreekShares.com/gr/

Το Χρηματιστήριο

Ας υποθέσουμε ότι μαθαίνετε ότι μια Χ εταιρεία πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο προϊόν που υποτίθεται ότι θα διπλασιάσει τις δουλειές της. Σκέφτεστε:

«Μακάρι να είχα αυτή την εταιρεία»!

Μια μετοχή είναι απλώς ένα φύλλο χαρτί που λέει ότι κατέχετε το δικό σας τμήμα από την εταιρεία...

Μα, φυσικά και μπορείτε να την έχετε!

Η Χ εταιρεία μαζί με κάποιες άλλες εταιρείες αφήνουν το κοινό να αγοράσει ένα μέρος της εταιρείας, πουλώντας του μετοχές.

Μια μετοχή είναι απλώς ένα φύλλο χαρτί που λέει ότι κατέχετε το δικό σας τμήμα από την εταιρεία.

Αυτό το τμήμα είναι συνήθως πάρα πολύ μικρό, ίσως το χιλιοστό ενός ποσοστού της εταιρείας, είναι όμως μια αρχή!

Αποφασίσατε ότι θέλετε να αγοράσετε ένα τμήμα Χ. Μετρήσατε τα χρήματά σας και είδατε ότι έχετε ένα ποσό Υ.

Σίγουρα δεν θα μπορέσετε να αγοράσετε όλη την εταιρεία, αλλά είναι μια αρχή!

Έχετε τα χρήματα, ξέρετε ποιες μετοχές θέλετε να αγοράσετε, και τώρα;

Πηγαίνετε στο μανάβικο της γειτονιάς σας και ζητάτε μερικές μετοχές Χ; Όχι ακριβώς.

Δεν πηγαίνετε στο μανάβικο, αλλά τηλεφωνείστε σε έναν χρηματιστή.

Μια χρηματιστηριακή εταιρεία είναι το δικό σας σούπερ μάρκετ μετοχών!

Τηλεφωνείτε σε έναν χρηματιστή και του λέτε ότι έχετε ένα ποσό Υ και θέλετε να αγοράσετε, όσες περισσότερες μετοχές Χ μπορείτε.

Ο χρηματιστής σας λέει με τη σειρά του την αναφερόμενη τιμή της μετοχής Χ και ότι μπορείτε να αγοράσετε με το ποσό που διαθέτετε 50 μετοχές της Χ εταιρείας.

Μετά δίνετε στο χρηματιστή τα χρήματα και παίρνετε τις μετοχές.

Μπράβο σας! Μόλις αγοράσατε μετοχές μιας εταιρείας!

Ακούγεται αρκετά απλό, σωστά;

Στην πραγματικότητα δεν είναι, αν δείτε τα πράγματα από την πλευρά του χρηματιστή.

Όταν είπατε στον χρηματιστή σας ότι θέλετε να αγοράσετε 50 μετοχές από την Χ εταιρεία, δεν τις αγόρασε με ένα μαγικό τρόπο για εσάς.

Έστειλε ένα μήνυμα στο Χρηματιστήριο, για να αγοράσει εκεί αυτές τις μετοχές για εσάς.

Αυτό το μήνυμα ακολούθησε μια διαδικασία και έτσι αγοράστηκαν οι 50 μετοχές σας.

Μετά στέλνετε μια έκθεση στην εταιρεία χρηματιστηριακών συναλλαγών ότι αγοράστηκαν οι μετοχές.

Ο χρηματιστής διατηρεί ένα αρχείο ότι έχετε αυτές τις μετοχές, αντί να σας στείλει στο σπίτι τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας σας των μετοχών.

Αν ποτέ θελήσετε να τις πουλήσετε, ο χρηματιστής σας θα σας τις πουλήσει, θα αφαιρέσει την προμήθειά του και μετά θα σας δώσει τα χρήματα.

www.GreekShares.com/gr/

Με την περιήγησή σας στο greekshares.com αποδέχεστε την χρήση cookies.