fbpx

Οδηγός Επενδύσεων

Κερδοσκοπία

Οι περισσότεροι άνθρωποι συχνά θεωρούν τις αποφάσεις των άλλων ως αποτέλεσμα προδιάθεσης, ενώ θεωρούν τις δικές τους επιλογές λογικές!

Οι επενδυτές συχνά κάνουν τις συναλλαγές τους βάσει πληροφοριών, οι οποίες πιστεύουν ότι είναι οι καλύτερες, ενώ στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν είναι αλλά και πολλές φορές εν γένει απορρίπτονται ως πλήρως αναληθείς από την αγορά.

Κερδοσκοπία

Σε κάθε «κερδοσκοπική συναλλαγή» υπάρχει από τη μια πλευρά ένας συναλλασσόμενος που πιστεύει ότι έχει τις καλύτερες πληροφορίες και από την άλλη πλευρά ένας άλλος συναλλασσόμενος που πιστεύει ότι οι δικές του πληροφορίες είναι καλύτερες.

Δεν μπορεί όμως να έχουν και οι δύο δίκιο!

Η κερδοσκοπία (γνωστή και ως τζόγος), δεν είναι επένδυση κεφαλαίου, και υπάρχει παντού και πάντα με τη μια ή την άλλη μορφή!

Πολλοί ερευνητές εκφράζουν τη θεωρία ότι η τάση προς την κερδοσκοπία και την ανάληψη άσκοπου ρίσκου είναι βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Η ευρύτερη «ψυχαγωγία» και η ατομική ικανοποίηση φαίνεται ότι είναι μερικά από τα κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους προς την κερδοσκοπία, οι οποίοι έχουν, επίσης, την τάση να θυμούνται τις επιτυχίες, αλλά όχι και τις αποτυχίες τους, αυξάνοντας έτσι αδικαιολόγητα την όποια αυτοπεποίθησή τους.

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων συσχετίζονται άμεσα με την επενδυτική στρατηγική και την ανοχή στο ρίσκο κάθε ατόμου.

Το γενικότερο ψυχολογικό υπόβαθρο και οι προηγούμενες εμπειρίες ενός επενδυτή μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας.

Για παράδειγμα, οι γυναίκες τείνουν να είναι περισσότερο διστακτικές στην ανάληψη ρίσκου σε σχέση με τους άνδρες.

Οι «παθητικοί επενδυτές» έχουν πλουτίσει χωρίς μεγάλο ρίσκο ενώ ως ενεργητικοί επενδυτές έχουν πλουτίσει καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες.

Κερδοσκοπική Συναλλαγή

Το Μοντέλο των Bailard, Biehl & Kaiser κατατάσσει τους επενδυτές σε πέντε κατηγορίες:

1. Ριψοκίνδυνοι

Παίρνουν ρίσκο και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τους συμβουλεύσεις.

2. Διασημότητες

Τους αρέσει να βρίσκονται στο σημείο της δράσης και είναι εύκολη λεία για "πολυλογάδες χρηματιστές".

3. Ατομικιστές

Έχουν την τάση να αποφεύγουν την ανάληψη ακραίων κινδύνων, διεξάγουν τη δική τους έρευνα και ενεργούν με βάση τη λογική.

4. Κηδεμόνες

Είναι τυπικά μεγαλύτεροι σε ηλικία, περισσότερο προσεκτικοί και περισσότερο διστακτικοί στην ανάληψη του ρίσκου.

5. Εύστοχοι

Βρίσκονται κάπου μεταξύ των τεσσάρων άλλων προσωπικοτήτων και τυπικά είναι πολύ ισορροπημένοι.

Η κερδοσκοπία ως φαινόμενο εμφανίζει δύο διαρκή χαρακτηριστικά.

Από τη μια μεριά υπάρχουν πάντα άνθρωποι πρόθυμοι να κερδοσκοπήσουν, και από την άλλη μεριά, η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται, γιατί η πιθανότητα κέρδους είναι άπειρα πιο ελκυστική από το φόβο της λαθεμένης ή καταστροφικής επιλογής.

Έτσι, τα αντικείμενα, οι κανόνες και οι τεχνολογικές μέθοδοι της κερδοσκοπίας θα μεταβάλλονται συνεχώς.

Αλλά, ό,τι συνέβη στο παρελθόν, πιθανότατα θα συμβεί και στο μέλλον.

Είτε πρόκειται για βολβούς τουλίπας, πολύτιμα μέταλλα, ομόλογα, λαχεία, ποδόσφαιρο ή μετοχές, η ανθρώπινη φύση παραμένει πάντα ανθρώπινη φύση.

Η άγνοια, ο φόβος, η απληστία και η ελπίδα καθορίζουν τον τρόπο αντίδρασης των ανθρώπων και κατά συνέπεια, την κίνηση των τιμών και τη συμπεριφορά των αγορών.

www.GreekShares.com/gr/

Η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς

Ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο εκτενών συζητήσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και χρηματοοικονομικών στελεχών είναι η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς.

Αυτή η θεωρία αναφέρει ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Αποτελεσματική Αγορά

«Αποτελεσματική» είναι μια αγορά, όπου υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί λογικών παραγόντων μεγιστοποίησης του κέρδους, οι οποίοι ανταγωνίζονται ενεργώς μεταξύ τους και προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές αγοραίες αξίες μεμονωμένων χρεογράφων.

Είναι μια αγορά, όπου οι τρέχουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους.

Σε μια αποτελεσματική αγορά, ο ανταγωνισμός δημιουργεί μια κατάσταση, όπου οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πληροφορίες, οι οποίες πηγάζουν τόσο από γεγονότα που ήδη έχουν λάβει χώρα, όσο και από γεγονότα που αναμένεται να λάβουν χώρα.

Με άλλα λόγια, σε μια αποτελεσματική αγορά, η πραγματική τιμή ενός χρεογράφου θα αποτελεί οποιαδήποτε στιγμή μια καλή εκτίμηση της εσωτερικής του αξία.

Οι επιπτώσεις της θεωρίας της αποτελεσματικής αγοράς είναι πραγματικά βαθιές.

Τα περισσότερα άτομα που αγοράζουν και πωλούν χρεόγραφα, το κάνουν θεωρώντας, ότι τα χρεόγραφα που αγοράζουν έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτή που πληρώνουν, ενώ τα χρεόγραφα που πωλούν έχουν μικρότερη αξία από την αξία πώλησης.

Θεωρία Αγοράς

Αλλά εάν οι αγορές είναι αποτελεσματικές και οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις πληροφορίες, τότε η αγοραπωλησία χρεογράφων σε μια προσπάθεια υπέρβασης της απόδοσης της αγοράς θα είναι μάλλον θέμα τύχης παρά ικανότητας!

Από την άλλη πλευρά, ας υποθέσουμε για χάρη της συζήτησης, ότι όλοι οι επενδυτές είναι «τρωκτικά» και οι αγορές συστηματικά τιμολογούν λανθασμένα τις μετοχές.

Μια τέτοια αγορά θα ήταν αναμφισβήτητα εύκολη υπόθεση για έναν έξυπνο επενδυτή με πραγματικές αναλυτικές ικανότητες!

Αλλά, δεν υπάρχει μόνο ένας έξυπνος επενδυτής εκεί έξω!

Υπάρχουν χιλιάδες έμπειρων αναλυτών που ψάχνουν υπέρ ή υποτιμημένα χρεόγραφα.

Οι πιθανότητες δημιουργίας πρόσθετων κερδών εξανεμίζονται, όταν αυτοί οι έμπειροι επενδυτές εξαλείφουν τις διαφορές μεταξύ τιμής και αξίας.

Με άλλα λόγια, οι τιμές καθορίζονται από σχετικά λίγα άτομα με λίγες πληροφορίες.

Το πρόβλημα είναι ότι όσο εξυπνότερα και πιο ενθουσιώδη είναι αυτά τα λίγα άτομα, τόσο περισσότερο καταστρέφουν τα πράγματα ο ένας για τον άλλο, και η αγορά γίνεται όλο και περισσότερο αποτελεσματική!

www.GreekShares.com/gr/

Τιμαριθμοποίηση

Η τιμαριθμοποίηση είναι μια προσέγγιση που υποστηρίζει ότι δεν μπορείτε να ξεπεράσετε την αγορά και πρέπει απλώς να επενδύσετε στην αγορά.

Με αυτή την προσέγγιση, η επιλογή μεμονωμένων μετοχών δεν μπορεί και δε θα αποφέρει αποδόσεις υψηλότερες από τους μέσους όρους.

money financial freedom

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αγορά διαχρονικά και αν οι αποδόσεις τους είναι σχεδόν ισοδύναμες, οι δαπάνες συναλλαγής και διαχείρισης θα δημιουργήσουν μικρότερες αποδόσεις.

Ο οπαδός αυτής της προσέγγισης πιστεύει ότι είναι προτιμότερο να αγοράσει ένα χαρτοφυλάκιο που συνδέει την απόδοση της επένδυσης με ορισμένο δείκτη (index fund) και να ηρεμήσει.

Επιπλέον, οι δαπάνες ενεργητικής διαχείρισης μπορεί να είναι σημαντικές ενώ οι δαπάνες διαχείρισης ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι ελάχιστες.

Μέσα σε μια χρονική περίοδο, οι δείκτες έχουν δώσει μεγάλες αποδόσεις.

Αποφεύγετε τις αυξομειώσεις μεμονωμένων μετοχών και συγκεκριμένων κλάδων που πέφτουν σε δυσμένεια.

Μετοχές και κλάδοι με πολύ υψηλούς συντελεστές βήτα (κινούνται με ποσοστά μεγαλύτερα από το σύνολο της αγοράς), θα καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση σε μεμονωμένες μετοχές και μεμονωμένους κλάδους.

stock market index 131

Για όσους δεν μπορούν να αντέξουν την ένταση της αστάθειας και των απρόσμενων απωλειών, αλλά εντούτοις θέλουν να επενδύουν σε μετοχές, η σύνδεση της απόδοσης της επένδυσης με ορισμένο δείκτη μπορεί να είναι η ιδανική λύση.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι δείκτες έχουν καλύτερες αποδόσεις από την συντριπτική πλειοψηφία των ενεργητικά διαχειριζόμενων χρημάτων.

Οι οπαδοί της σύνδεσης της απόδοσης της επένδυσης με συγκεκριμένο δείκτη βλέπουν την αγορά ως έναν τέλειο μηχανισμό προεξόφλησης, ο οποίος αφομοιώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και καθορίζει τη σωστή εκτίμηση.

Κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να ξεπεράσετε την αγορά, εκτός, εάν έχετε μια κρυστάλλινη μαντική σφαίρα ή πληροφορίες μέσα από την εταιρεία!

www.GreekShares.com/gr/

Οι Αντιρρησίες

Οι περισσότεροι επενδυτές κοιτάνε θετικά τις μετοχές που κινούνται ανοδικά και απορρίπτουν εκείνες που κινούνται πτωτικά.

Αυτό το παραδοσιακό μοντέλο τους οδηγεί να παραβλέπουν εταιρείες ποιότητας, οι τιμές των οποίων έχουν πέσει εξαιτίας προσωρινών γεγονότων ή αντιλήψεων.

believe mutual funds

Η κεφαλαιαγορά είναι η μόνη αγορά όπου τα εμπόρευμα γίνεται πιο δημοφιλές όσο ακριβαίνει!

Αυτό συμβαίνει, γιατί η νοοτροπία της αγέλης στην κεφαλαιαγορά υπαγορεύει ότι, εάν η τιμή μιας μετοχής ανεβαίνει, τότε μάλλον αξίζει να την αγοράσει κάποιος!

Χωρίς εξαιρέσεις, όμως, όλα τα μέλη της «αγέλης» καταλήγουν να ποδοπατηθούν, όταν δεν πραγματοποιούνται οι υποσχέσεις της μετοχής.

Όσοι έχουν το κουράγιο να πράξουν βάσει πεποιθήσεων που αντιτίθενται στον «ομαδικό τρόπο σκέψης» της αγοράς, μπορεί να ανταμειφθούν ουσιαστικά.

Η φιλοσοφία του Αντιρρησία είναι να ενεργεί αντίθετα στην κοινή λογική όσον αφορά την υλοποίηση επενδύσεων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Όταν οι άλλοι πουλάνε: οι Αντιρρησίες αγοράζουν!

Όταν οι άλλοι αγοράζουν: οι Αντιρρησίες πουλάνε!

Η φιλοσοφία του αντιρρησία μπορεί φαινομενικά να αντιτίθεται σε άλλες επενδυτικές στρατηγικές, αλλά στην πραγματικότητα εφαρμόζει άλλες μεθόδους επενδυτικών αποφάσεων με έναν αντίστροφο ή πεισματάρικο τρόπο!

Η φιλοσοφία του αντιρρησία είναι να ενεργεί αντίθετα στη κοινή λογική σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Οι αντιρρησίες πιστεύουν ότι δεκάδες χιλιάδες επενδυτές που κινούνται με τον ίδιο τρόπο τη ίδια στιγμή μοιάζουν με μια αγέλη ζώων.

Οι αντιρρησίες λένε:

Μη ριψοκινδυνεύετε τα χρήματά σας, ακολουθώντας το πλήθος, γιατί μερικές φορές ενεργεί αδικαιολόγητα.

Όταν καταστεί προφανής η αναποτελεσματικότητα της μαζικής συμπεριφοράς του, όλο το πλήθος θα αντιστρέψει την πορεία του και θα κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση και πάλι αδικαιολόγητα.

Μια στρατηγική αντιρρησία είναι να αγοράζει μετοχές που έχουν πέσει στη δυσμένεια της αγοράς.

Μετά από κάποια απογοητευτικά νέα, μια απότομη πτώση στην τιμή μιας αγοράς ή στις μετοχές ενός ολόκληρου βιομηχανικού κλάδου μπορεί να είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας παροδικής υπερβολικής αντίδρασης.

Αυτή βέβαια, μπορεί να συμπιέσει τις τιμές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Οι αντιρρησίες πιστεύουν ότι αυτή είναι μια καλή χρονική στιγμή, για να αγοράσουν, γιατί, μια μετοχή που η τιμή της πέφτει γίνεται πιο ελκυστική.

Αγοράζοντας τις μετοχές εταιρειών που έχουν πέσει σε δυσμένεια, ο αντιρρησίας έχει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει κέρδη όταν αυτές οι εταιρείες ανακτήσουν τη δημοτικότητά τους.

Τυπικά, αυτή η διαδικασία ενέχει μικρότερο αρχικό ρίσκο, καθώς οι τιμές αγοράς είναι συνήθως στο κατώτατο όριο των κύκλων εκτίμησής τους.

Όταν κάποιος κάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι αλλαγές στην αγορά είναι αναπόφευκτες.

Λογικά, καθώς η αγορά εξελίσσεται, το μοντέλο του αντιρρησία θα πέφτει εναλλακτικά από ευμένεια σε δυσμένεια και αντίθετα.

Καθώς μόνο μια προσέγγιση δεν αρκεί για να ικανοποιήσετε τους χρηματοοικονομικούς στόχους σας, το μοντέλο του αντιρρησία πρέπει να συμπεριληφθεί ως συστατικό ενός προσεκτικά σχεδιασμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

www.GreekShares.com/gr/

Εστιάστε τις Επενδύσεις Σας Μακροπρόθεσμα

Η μακροπρόθεσμη επένδυση ή η στρατηγική «Αγόρασε και Κράτα» δεν έχει να κάνει με προαίσθηση, συναισθήματα, συμβουλές, συγχρονισμό με την αγορά ή δημιουργία γρήγορου κέρδους!

Έχει να κάνει με τη χρήση δοκιμασμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη συσσώρευση πλούτου με την πάροδο του χρόνου!

Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις

Ένα μεγάλο μέρος του ημερήσιου όγκου συναλλαγών οφείλεται στους διαπραγματευτές που ελπίζουν να αποκομίσουν ένα μικρό όφελος εκμεταλλευόμενοι μικροδιαφορές στην τιμολόγηση των χρεογράφων, ή που είναι σε θέση να αγοράσουν μια μετοχή αμέσως μόλις εκδοθεί μια ευνοϊκή έκθεση αναλυτών και ελπίζουν να κερδίσουν πριν από την αναπόφευκτη αλματώδη άνοδο.

Η άμεση πρόσβαση που έχουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί σε πληροφορίες τους προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι του απλού επενδυτή, όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Προκύπτει λοιπόν εύλογα το ερώτημα:

Πώς μπορεί να συναγωνιστεί ένας επενδυτής;

Οι περισσότεροι δε διαθέτουν το χρόνο που απαιτείται για να παρακολουθούν συνεχώς την αγορά και να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα στις μεταβολές της αγοράς.

Οι αναλυτές χρησιμοποιούν τους υπολογιστές τους για να απεικονίσουν γραφικά την τιμή και τον όγκο μιας μετοχής για μια χρονική περίοδο, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν κάποια μοντέλα που υποδεικνύουν πότε πρέπει να αγοράσουν και πότε να πουλήσουν μια μετοχή.

Μερικές φορές, όμως, φαίνεται ότι η ερμηνεία αυτών των γραφημάτων είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη, και μερικές φορές τα μοντέλα είναι ευκολότερα διακριτά εκ των υστέρων και όχι σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη προσπάθεια απαιτείται, επίσης, για να ξέρετε πότε τα σήματα είναι σωστά για να πουλήσετε μια μετοχή.

Ορισμένοι επενδυτές βασίζονται σε συμβουλές ή αγοράζουν και πωλούν με βάση μόνο τη διαίσθησή τους.

Συνήθως, αυτός είναι ένας από τους γρηγορότερους τρόπους για να χάσει κάποιος στην αγορά.

Ο μέσος επενδυτής δεν έχει την πολυτέλεια να αφιερώσει ολόκληρες ώρες κάθε μέρα, για να παρακολουθήσει την αγορά.

Ευτυχώς, έχει εναλλακτική επιλογή. Ξοδεύοντας μόνο μερικές ώρες το μήνα, οι επενδυτές μπορούν να διαμορφώσουν ένα επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, που θα αντέξει μακροπρόθεσμα και θα αποφέρει άριστα αποτελέσματα.

Άλλωστε, μέσα στην ιστορία του σύγχρονου χρηματιστηρίου, μια τάση διαφαίνεται ξεκάθαρα:

Η συνολική αγορά αναπτύσσεται συνεχώς!

Οι περίοδοι κάμψης ήταν σχετικά ασθενείς και σύντομες, συγκριτικά με την τάση της αγοράς να αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο.

Τα στατιστικά στοιχεία έχουν δείξει ότι ακόμα και αν επενδύσετε στο μέγιστο σημείο της αγοράς κάθε χρόνο, θα έχετε μια αξιοπρεπή απόδοση της επένδυσής σας, πολύ υψηλότερη από σχεδόν κάθε άλλο είδος χρηματοοικονομικού στοιχείου.

Γι' αυτό οι περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική ανάλυση κατά τη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση δεν είναι τίποτα περισσότερα από την αγορά "καυτών" εταιρειών αντί "καυτών" μετοχών.

Χρησιμοποιώντας τη χρηματοοικονομική ανάλυση και έχοντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, αποτελούμενο από μετοχές ποιοτικών εταιριών.

Αφού επιλεγούν, αυτές οι μετοχές μπορούν να διατηρηθούν για χρόνια και οποιαδήποτε κάμψη στην αγορά θα μπορούσε να υποδείξει μια ευκαιρία πώλησης.

Η συντήρηση ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου απαιτεί τη διάθεση μόνο λίγων ωρών το μήνα.

Μπορούν να διαπιστωθούν συγκεκριμένες οδηγίες για επενδυτές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, όπως οι ακόλουθες:

Αγοράστε μετοχές εταιριών που έχουν αποδεδειγμένα καλή και ισχυρή ανάπτυξη.

Μην αγοράζετε μετοχές θεωρίας, αλλά επιλέξτε ποιοτικές μετοχές και φροντίστε το χαρτοφυλάκιό σας να είναι πάντα διαφοροποιημένο.

Συνεχίστε να επενδύετε τακτικά και μην επιδιώκετε το γρήγορο κέρδος, το αργό κέρδος έχει ακριβώς την ίδια αξία!

Επενδύστε με μια μακροπρόθεσμη προοπτική και επανεπενδύστε τα μερίσματα που εισπράττετε.

Μη βασίζεστε σε συμβουλές, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε και εξετάστε τα γεγονότα προτού αγοράσετε μια μετοχή!

Σαν γενική συμβουλή, πάνω από όλα, επενδύετε, μην κερδοσκοπείτε και μην προσπαθείτε να συναγωνιστείτε τους επαγγελματίες!

www.GreekShares.com/gr/

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Με την περιήγησή σας στο greekshares.com αποδέχεστε την χρήση cookies.