Τήρηση Εχεμύθειας

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας (GreekShares.com - GreekShares.gr - InvestLearn.com και Haramis.gr) καθώς και κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών μερικές φορές παρέχετε κατά την απόλυτη κρίση σας προσωπικά δεδομένα (όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας).

Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται με μόνο σκοπό τη εξυπηρέτησή σας. Με τη λήξη της συνδρομής σας και τη δήλωση προς εμάς ότι δεν επιθυμείτε ανανέωση της συνδρομής σας, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών μας έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από εμάς και για το δικαίωμα διαγραφής, αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Με την περιήγησή σας στο greekshares.com αποδέχεστε την χρήση cookies.