fbpx

Οδηγός Επενδύσεων

Ποιο Είναι το Στυλ Σας;

Η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητά σας πρέπει να σας καθοδηγούν στην υλοποίηση επενδύσεων.

invetsors style

Εάν είστε ένα συντηρητικό, μη ριψοκίνδυνο άτομο, τότε μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας.

Αποδεχθείτε το και επενδύστε ανάλογα, που σημαίνει συντηρητικά.

Κανένας δεν μπορεί να κοστολογήσει την δυνατότητά σας να κοιμάστε ήσυχα το βράδυ!

Από την άλλη πλευρά, εάν είστε περισσότερο ριψοκίνδυνος, περισσότερο πρόθυμος να αναλάβετε μεγαλύτερο κίνδυνο σε αντάλλαγμα της πιθανότητας για υψηλότερη ανταμοιβή, πρέπει να μπορείτε να ενεργήσετε πιο επιθετικά στην αγορά.

Οι περισσότεροι επενδύουν για διαφορετικούς λόγους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους.

Όποια προσέγγιση, ή προσεγγίσεις, και αν υιοθετήσετε, το σημαντικότερο είναι να γνωρίζετε, γιατί αγοράσατε μια συγκεκριμένη μετοχή.

Εάν αγοράσατε μια μετοχή, ακολουθώντας τη συμβουλή του γείτονα ή του χρηματιστή σας, αναγνωρίστε ότι αυτός είναι ο λόγος που την αγοράσατε!

Στη συνέχεια θα είναι πιθανότερο να αποφύγετε την "επιταγή του επενδυτή", δηλαδή την ακόλουθη συμπεριφορά:

Εάν η μετοχή σας ανεβαίνει, ισχυρίζεστε ότι οφείλεται στην ικανότητά σας, εάν πέσει, ρίχνετε στους άλλους την ευθύνη!

Γενικώς, από τον τρόπο επενδύσεως, μπορούμε να διευρύνουμε τους ακόλουθους τύπους επενδυτή:

Ο Επενδυτής του Φίλου

Σας τηλεφωνεί ο φίλος σας. Έχει την τέλεια ιστορία για μια εξαιρετική μετοχή, αλλά θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα!

Εάν είναι πιθανό να αγοράσετε σε μια τέτοια περίπτωση, τότε είστε ένα επενδυτής φίλου.

Οι επενδυτές φίλων βασίζονται στη συμβουλή άλλων, για να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Τεχνικός Επενδυτής

Κινητοί μέσοι όροι, γραφικά μοντέλα είναι το είδος των στοιχείων με τα οποία ασχολείται ο τεχνικός επενδυτής.

Οι τεχνικοί επενδυτές χαρακτηρίστηκαν κάποτε χαρτογράφοι επειδή η βασική τους δραστηριότητα ήταν να δημιουργούν και να αναλύουν γραφήματα για τιμές μετοχών.

Σήμερα αυτό γίνεται συνήθως σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου τα προχωρημένα μαθηματικά συνδυάζονται με μεγάλη ισχύ, για να αποκαλυφθούν προηγούμενα μοντέλα και συσχετίσεις.

Η ελπίδα είναι ότι θα συνεχιστούν να ισχύουν και στο μέλλον.

Επενδυτής-Οικονομολόγος

Αυτός ο τύπος επενδυτή στηρίζει τις επενδύσεις του σε προβλέψεις οικονομικών παραμέτρων.

Τυπικές δηλώσεις είναι ότι η ανεργία θα μειωθεί, τα επιτόκια θα ανέβουν, κλπ.

Επενδυτής Τυχαίων Επιλογών

Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, εάν η μετοχή XYZ θα κινηθεί ανοδικά ή πτωτικά, αλλά έχει υψηλό συντελεστή βήτα!

Αφού δε με ενδιαφέρει η ανάληψη ρίσκου, θα την αγοράσω καθώς, κατά μέσον όρο, θα ανταμειφθώ για αυτό το ρίσκο.

Η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για την αγορά ή την πώλησή της.

Αυτή είναι η λογική τιμή και καμία ανάλυση δε θα σας βοηθήσει να επιτύχετε κάτι καλύτερο.

Επενδυτής Ανεπίσημης Πληροφόρησης

Αυτή η επενδυτική προσέγγιση συνίσταται στο συνδυασμό πληροφοριών για εταιρείες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν με ανεπίσημο τρόπο μέσω διαφόρων συζητήσεων, συνεντεύξεων, δελτίων τύπου και διαδόσεων.

Επενδυτής Αξίας

Αυτός ο επενδυτής προσπαθεί να εκτιμήσει την αξία μιας μετοχής ανεξάρτητα από την τρέχουσα τιμή της στην αγορά.

Αυτή η ανεξάρτητη αξία λαμβάνει πολλά ονόματα, όπως εσωτερική αξία, αξία επένδυσης, λογική αξία, δίκαιη αξία και εκτιμηθείσα αξία.

Μια εσωτερική αξία θα είναι η αξία η οποία δικαιολογείται βάσει συγκεκριμένων δεδομένων: περιουσιακά στοιχεία, κέρδη, μερίσματα, συγκεκριμένες προοπτικές, συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα της διοίκησης.

Η επένδυση με βάση την αξία είναι η μέθοδος λήψης αποφάσεων για μεμονωμένες επενδύσεις με βάση της εσωτερική τους αξία σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα τιμή τους.

Επενδυτής Ανάπτυξης

Αυτοί οι επενδυτές αναζητούν μετοχές με υψηλό λόγο τιμής προς λογιστική αξία ή έναν υψηλό δείκτη τιμής προς κέρδη.

Η ανάπτυξη αποτελεί πάντοτε μια παράμετρο στον υπολογισμό της αξίας, συνιστώντας μια μεταβλητή με υψηλή σημασία και θετικό αντίκτυπο.

Συνειδητός Επενδυτής

Αυτός ο τύπος επενδυτή επικαλύπτει τους προαναφερθέντες τύπους.

Όλο και περισσότερο, οι επενδυτές σέβονται τις πεποιθήσεις και τις αξίες τους κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Πολλοί άλλοι ακολουθούν τα δικά τους μονοπάτια, για να αποσαφηνίσουν τις επενδυτικές αξίες τους και να ενεργήσουν αναλόγως.

Η διαδικασία χρήσης, όσο το δυνατό περισσότερης ειλικρίνειας στις επενδυτικές αποφάσεις ονομάζεται συνειδητός τρόπος επένδυσης.

Κερδοσκοπία

Οι περισσότεροι άνθρωποι συχνά θεωρούν τις αποφάσεις των άλλων ως αποτέλεσμα προδιάθεσης, ενώ θεωρούν τις δικές τους επιλογές λογικές!

Οι επενδυτές συχνά κάνουν τις συναλλαγές τους βάσει πληροφοριών, οι οποίες πιστεύουν ότι είναι οι καλύτερες, ενώ στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν είναι αλλά και πολλές φορές εν γένει απορρίπτονται ως πλήρως αναληθείς από την αγορά.

Κερδοσκοπία

Σε κάθε «κερδοσκοπική συναλλαγή» υπάρχει από τη μια πλευρά ένας συναλλασσόμενος που πιστεύει ότι έχει τις καλύτερες πληροφορίες και από την άλλη πλευρά ένας άλλος συναλλασσόμενος που πιστεύει ότι οι δικές του πληροφορίες είναι καλύτερες.

Δεν μπορεί όμως να έχουν και οι δύο δίκιο!

Η κερδοσκοπία (γνωστή και ως τζόγος), δεν είναι επένδυση κεφαλαίου, και υπάρχει παντού και πάντα με τη μια ή την άλλη μορφή!

Πολλοί ερευνητές εκφράζουν τη θεωρία ότι η τάση προς την κερδοσκοπία και την ανάληψη άσκοπου ρίσκου είναι βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Η ευρύτερη «ψυχαγωγία» και η ατομική ικανοποίηση φαίνεται ότι είναι μερικά από τα κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους προς την κερδοσκοπία, οι οποίοι έχουν, επίσης, την τάση να θυμούνται τις επιτυχίες, αλλά όχι και τις αποτυχίες τους, αυξάνοντας έτσι αδικαιολόγητα την όποια αυτοπεποίθησή τους.

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων συσχετίζονται άμεσα με την επενδυτική στρατηγική και την ανοχή στο ρίσκο κάθε ατόμου.

Το γενικότερο ψυχολογικό υπόβαθρο και οι προηγούμενες εμπειρίες ενός επενδυτή μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας.

Για παράδειγμα, οι γυναίκες τείνουν να είναι περισσότερο διστακτικές στην ανάληψη ρίσκου σε σχέση με τους άνδρες.

Οι «παθητικοί επενδυτές» έχουν πλουτίσει χωρίς μεγάλο ρίσκο ενώ ως ενεργητικοί επενδυτές έχουν πλουτίσει καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες.

Κερδοσκοπική Συναλλαγή

Το Μοντέλο των Bailard, Biehl & Kaiser κατατάσσει τους επενδυτές σε πέντε κατηγορίες:

1. Ριψοκίνδυνοι

Παίρνουν ρίσκο και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τους συμβουλεύσεις.

2. Διασημότητες

Τους αρέσει να βρίσκονται στο σημείο της δράσης και είναι εύκολη λεία για "πολυλογάδες χρηματιστές".

3. Ατομικιστές

Έχουν την τάση να αποφεύγουν την ανάληψη ακραίων κινδύνων, διεξάγουν τη δική τους έρευνα και ενεργούν με βάση τη λογική.

4. Κηδεμόνες

Είναι τυπικά μεγαλύτεροι σε ηλικία, περισσότερο προσεκτικοί και περισσότερο διστακτικοί στην ανάληψη του ρίσκου.

5. Εύστοχοι

Βρίσκονται κάπου μεταξύ των τεσσάρων άλλων προσωπικοτήτων και τυπικά είναι πολύ ισορροπημένοι.

Η κερδοσκοπία ως φαινόμενο εμφανίζει δύο διαρκή χαρακτηριστικά.

Από τη μια μεριά υπάρχουν πάντα άνθρωποι πρόθυμοι να κερδοσκοπήσουν, και από την άλλη μεριά, η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται, γιατί η πιθανότητα κέρδους είναι άπειρα πιο ελκυστική από το φόβο της λαθεμένης ή καταστροφικής επιλογής.

Έτσι, τα αντικείμενα, οι κανόνες και οι τεχνολογικές μέθοδοι της κερδοσκοπίας θα μεταβάλλονται συνεχώς.

Αλλά, ό,τι συνέβη στο παρελθόν, πιθανότατα θα συμβεί και στο μέλλον.

Είτε πρόκειται για βολβούς τουλίπας, πολύτιμα μέταλλα, ομόλογα, λαχεία, ποδόσφαιρο ή μετοχές, η ανθρώπινη φύση παραμένει πάντα ανθρώπινη φύση.

Η άγνοια, ο φόβος, η απληστία και η ελπίδα καθορίζουν τον τρόπο αντίδρασης των ανθρώπων και κατά συνέπεια, την κίνηση των τιμών και τη συμπεριφορά των αγορών.

www.GreekShares.com/gr/

Οι Αντιρρησίες

Οι περισσότεροι επενδυτές κοιτάνε θετικά τις μετοχές που κινούνται ανοδικά και απορρίπτουν εκείνες που κινούνται πτωτικά.

Αυτό το παραδοσιακό μοντέλο τους οδηγεί να παραβλέπουν εταιρείες ποιότητας, οι τιμές των οποίων έχουν πέσει εξαιτίας προσωρινών γεγονότων ή αντιλήψεων.

believe mutual funds

Η κεφαλαιαγορά είναι η μόνη αγορά όπου τα εμπόρευμα γίνεται πιο δημοφιλές όσο ακριβαίνει!

Αυτό συμβαίνει, γιατί η νοοτροπία της αγέλης στην κεφαλαιαγορά υπαγορεύει ότι, εάν η τιμή μιας μετοχής ανεβαίνει, τότε μάλλον αξίζει να την αγοράσει κάποιος!

Χωρίς εξαιρέσεις, όμως, όλα τα μέλη της «αγέλης» καταλήγουν να ποδοπατηθούν, όταν δεν πραγματοποιούνται οι υποσχέσεις της μετοχής.

Όσοι έχουν το κουράγιο να πράξουν βάσει πεποιθήσεων που αντιτίθενται στον «ομαδικό τρόπο σκέψης» της αγοράς, μπορεί να ανταμειφθούν ουσιαστικά.

Η φιλοσοφία του Αντιρρησία είναι να ενεργεί αντίθετα στην κοινή λογική όσον αφορά την υλοποίηση επενδύσεων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Όταν οι άλλοι πουλάνε: οι Αντιρρησίες αγοράζουν!

Όταν οι άλλοι αγοράζουν: οι Αντιρρησίες πουλάνε!

Η φιλοσοφία του αντιρρησία μπορεί φαινομενικά να αντιτίθεται σε άλλες επενδυτικές στρατηγικές, αλλά στην πραγματικότητα εφαρμόζει άλλες μεθόδους επενδυτικών αποφάσεων με έναν αντίστροφο ή πεισματάρικο τρόπο!

Η φιλοσοφία του αντιρρησία είναι να ενεργεί αντίθετα στη κοινή λογική σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Οι αντιρρησίες πιστεύουν ότι δεκάδες χιλιάδες επενδυτές που κινούνται με τον ίδιο τρόπο τη ίδια στιγμή μοιάζουν με μια αγέλη ζώων.

Οι αντιρρησίες λένε:

Μη ριψοκινδυνεύετε τα χρήματά σας, ακολουθώντας το πλήθος, γιατί μερικές φορές ενεργεί αδικαιολόγητα.

Όταν καταστεί προφανής η αναποτελεσματικότητα της μαζικής συμπεριφοράς του, όλο το πλήθος θα αντιστρέψει την πορεία του και θα κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση και πάλι αδικαιολόγητα.

Μια στρατηγική αντιρρησία είναι να αγοράζει μετοχές που έχουν πέσει στη δυσμένεια της αγοράς.

Μετά από κάποια απογοητευτικά νέα, μια απότομη πτώση στην τιμή μιας αγοράς ή στις μετοχές ενός ολόκληρου βιομηχανικού κλάδου μπορεί να είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας παροδικής υπερβολικής αντίδρασης.

Αυτή βέβαια, μπορεί να συμπιέσει τις τιμές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Οι αντιρρησίες πιστεύουν ότι αυτή είναι μια καλή χρονική στιγμή, για να αγοράσουν, γιατί, μια μετοχή που η τιμή της πέφτει γίνεται πιο ελκυστική.

Αγοράζοντας τις μετοχές εταιρειών που έχουν πέσει σε δυσμένεια, ο αντιρρησίας έχει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει κέρδη όταν αυτές οι εταιρείες ανακτήσουν τη δημοτικότητά τους.

Τυπικά, αυτή η διαδικασία ενέχει μικρότερο αρχικό ρίσκο, καθώς οι τιμές αγοράς είναι συνήθως στο κατώτατο όριο των κύκλων εκτίμησής τους.

Όταν κάποιος κάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι αλλαγές στην αγορά είναι αναπόφευκτες.

Λογικά, καθώς η αγορά εξελίσσεται, το μοντέλο του αντιρρησία θα πέφτει εναλλακτικά από ευμένεια σε δυσμένεια και αντίθετα.

Καθώς μόνο μια προσέγγιση δεν αρκεί για να ικανοποιήσετε τους χρηματοοικονομικούς στόχους σας, το μοντέλο του αντιρρησία πρέπει να συμπεριληφθεί ως συστατικό ενός προσεκτικά σχεδιασμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

www.GreekShares.com/gr/

Η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς

Ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο εκτενών συζητήσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και χρηματοοικονομικών στελεχών είναι η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς.

Αυτή η θεωρία αναφέρει ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Αποτελεσματική Αγορά

«Αποτελεσματική» είναι μια αγορά, όπου υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί λογικών παραγόντων μεγιστοποίησης του κέρδους, οι οποίοι ανταγωνίζονται ενεργώς μεταξύ τους και προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές αγοραίες αξίες μεμονωμένων χρεογράφων.

Είναι μια αγορά, όπου οι τρέχουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους.

Σε μια αποτελεσματική αγορά, ο ανταγωνισμός δημιουργεί μια κατάσταση, όπου οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πληροφορίες, οι οποίες πηγάζουν τόσο από γεγονότα που ήδη έχουν λάβει χώρα, όσο και από γεγονότα που αναμένεται να λάβουν χώρα.

Με άλλα λόγια, σε μια αποτελεσματική αγορά, η πραγματική τιμή ενός χρεογράφου θα αποτελεί οποιαδήποτε στιγμή μια καλή εκτίμηση της εσωτερικής του αξία.

Οι επιπτώσεις της θεωρίας της αποτελεσματικής αγοράς είναι πραγματικά βαθιές.

Τα περισσότερα άτομα που αγοράζουν και πωλούν χρεόγραφα, το κάνουν θεωρώντας, ότι τα χρεόγραφα που αγοράζουν έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτή που πληρώνουν, ενώ τα χρεόγραφα που πωλούν έχουν μικρότερη αξία από την αξία πώλησης.

Θεωρία Αγοράς

Αλλά εάν οι αγορές είναι αποτελεσματικές και οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις πληροφορίες, τότε η αγοραπωλησία χρεογράφων σε μια προσπάθεια υπέρβασης της απόδοσης της αγοράς θα είναι μάλλον θέμα τύχης παρά ικανότητας!

Από την άλλη πλευρά, ας υποθέσουμε για χάρη της συζήτησης, ότι όλοι οι επενδυτές είναι «τρωκτικά» και οι αγορές συστηματικά τιμολογούν λανθασμένα τις μετοχές.

Μια τέτοια αγορά θα ήταν αναμφισβήτητα εύκολη υπόθεση για έναν έξυπνο επενδυτή με πραγματικές αναλυτικές ικανότητες!

Αλλά, δεν υπάρχει μόνο ένας έξυπνος επενδυτής εκεί έξω!

Υπάρχουν χιλιάδες έμπειρων αναλυτών που ψάχνουν υπέρ ή υποτιμημένα χρεόγραφα.

Οι πιθανότητες δημιουργίας πρόσθετων κερδών εξανεμίζονται, όταν αυτοί οι έμπειροι επενδυτές εξαλείφουν τις διαφορές μεταξύ τιμής και αξίας.

Με άλλα λόγια, οι τιμές καθορίζονται από σχετικά λίγα άτομα με λίγες πληροφορίες.

Το πρόβλημα είναι ότι όσο εξυπνότερα και πιο ενθουσιώδη είναι αυτά τα λίγα άτομα, τόσο περισσότερο καταστρέφουν τα πράγματα ο ένας για τον άλλο, και η αγορά γίνεται όλο και περισσότερο αποτελεσματική!

www.GreekShares.com/gr/

Τιμαριθμοποίηση

Η τιμαριθμοποίηση είναι μια προσέγγιση που υποστηρίζει ότι δεν μπορείτε να ξεπεράσετε την αγορά και πρέπει απλώς να επενδύσετε στην αγορά.

Με αυτή την προσέγγιση, η επιλογή μεμονωμένων μετοχών δεν μπορεί και δε θα αποφέρει αποδόσεις υψηλότερες από τους μέσους όρους.

money financial freedom

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αγορά διαχρονικά και αν οι αποδόσεις τους είναι σχεδόν ισοδύναμες, οι δαπάνες συναλλαγής και διαχείρισης θα δημιουργήσουν μικρότερες αποδόσεις.

Ο οπαδός αυτής της προσέγγισης πιστεύει ότι είναι προτιμότερο να αγοράσει ένα χαρτοφυλάκιο που συνδέει την απόδοση της επένδυσης με ορισμένο δείκτη (index fund) και να ηρεμήσει.

Επιπλέον, οι δαπάνες ενεργητικής διαχείρισης μπορεί να είναι σημαντικές ενώ οι δαπάνες διαχείρισης ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι ελάχιστες.

Μέσα σε μια χρονική περίοδο, οι δείκτες έχουν δώσει μεγάλες αποδόσεις.

Αποφεύγετε τις αυξομειώσεις μεμονωμένων μετοχών και συγκεκριμένων κλάδων που πέφτουν σε δυσμένεια.

Μετοχές και κλάδοι με πολύ υψηλούς συντελεστές βήτα (κινούνται με ποσοστά μεγαλύτερα από το σύνολο της αγοράς), θα καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση σε μεμονωμένες μετοχές και μεμονωμένους κλάδους.

stock market index 131

Για όσους δεν μπορούν να αντέξουν την ένταση της αστάθειας και των απρόσμενων απωλειών, αλλά εντούτοις θέλουν να επενδύουν σε μετοχές, η σύνδεση της απόδοσης της επένδυσης με ορισμένο δείκτη μπορεί να είναι η ιδανική λύση.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι δείκτες έχουν καλύτερες αποδόσεις από την συντριπτική πλειοψηφία των ενεργητικά διαχειριζόμενων χρημάτων.

Οι οπαδοί της σύνδεσης της απόδοσης της επένδυσης με συγκεκριμένο δείκτη βλέπουν την αγορά ως έναν τέλειο μηχανισμό προεξόφλησης, ο οποίος αφομοιώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και καθορίζει τη σωστή εκτίμηση.

Κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να ξεπεράσετε την αγορά, εκτός, εάν έχετε μια κρυστάλλινη μαντική σφαίρα ή πληροφορίες μέσα από την εταιρεία!

www.GreekShares.com/gr/

Με την περιήγησή σας στο greekshares.com αποδέχεστε την χρήση cookies.